ข่าวกิจกรรม

19 พ.ค. 59 โครงการเสริมพลังให้ความรู้นักศึกษาและประชาชน

วันที่: 24 พฤษภาคม 2559  

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2559

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังให้ความรู้นักศึกษาและประชาชน

เพื่อเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้เข็มแข็งปลอดบุหรี่

 

      
      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1784