ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นฤมล ขุนวีช่วย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นฤมล ขุนวีช่วย

วันที่: 10 มิถุนายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นฤมล ขุนวีช่วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นฤมล ขุนวีช่วย

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1851