ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่: 26 พฤษภาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และสโมสรนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงได้ประกาศรับสมัคร“คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559” ในระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2559 ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบไปด้วย

1. นายกสโมสรนักศึกษา 1 คน

2. อุปนายกสโมสรนักศึกษา 2 คน

3. เลขานุการสโมสรนักศึกษา 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2

2. ใน 1 ทีม จะต้องประกอบด้วยนักศึกษาจาก 4 สาขาวิชา

3. นายกสโมสรนักศึกษาต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75

4. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาต้องมีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 ค่ะ


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1823