กิจกรรมสิ่งแวดล้อมอาสาพัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่: 12 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอาสาพัฒนาชุมชน

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูเขียว ชุมชนบ้านนาโหนด ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         

    

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1874