อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันที่: 12 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 หลัหสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยมี Ms.Juliet Garcia Tan เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        

        คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1870