นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ GREEN SCHOOL
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ GREEN SCHOOL

วันที่: 11 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการ GREEN SCHOOL

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ GREEN SCHOOL ให้กับเด็กนัก่รียนโรงเรียนวัดเชิงแตระ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

     

      

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1818