ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่: 04 เมษายน 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ  ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ

ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ณ บริเวณ หน้าห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 30 ชั้น 2

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1866