ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกศศิรินทร์ มหรรณพ ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกศศิรินทร์ มหรรณพ ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

วันที่: 21 มีนาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกศศิรินทร์ มหรรณพ ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวเกศศิรินทร์ มหรรณพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง

และได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1856