ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

วันที่: 16 มีนาคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นางสาวสุภาภรณ์ ประภาส

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [NIDA]

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1818