ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ

วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1835