ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเฉพาะทาง Android
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเฉพาะทาง Android

วันที่: 11 มกราคม 2559  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเฉพาะทาง Android

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

โครงการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเฉพาะทาง Android

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1787