ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

วันที่: 23 ธันวาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

โครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1780