อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วันที่: 06 กันยายน 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาสถิติสารสนเทศศาสตร์

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รุ่นที่ 7

ณ ห้องปฏิบัติการทางสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


        

     

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/sct.nstru/media_set?set=a.928042073933513.1073742018.100001831867885&type=3
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1808