อบรมเชิงปฏิบัติการครูพยาบาลและครูสุขศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการครูพยาบาลและครูสุขศึกษา

วันที่: 06 กันยายน 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
อบรมเชิงปฏิบัติการครูพยาบาลและครูสุขศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูพยาบาลและครูสุขศึกษา ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

        


       

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1793