ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่: 29 กรกฏาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่เข้ามาเรียนในคณะ เพื่อแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกับอาจารย์มากขึ้น และแนะนะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 

       

       

 

ภาพกิจกรรม http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/science/index.php?option=md_photo_news&view=show&nid=15859

https://www.facebook.com/sct.nstru/media_set?set=a.905957849475269.1073742010.100001831867885&type=3

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1872