7-10 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมนักเรียนม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

7-10 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมนักเรียนม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่: 08 พฤษภาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
7-10 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อมนักเรียนม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข

ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (SMTP) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข


    

**ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 


คำสำคัญ: กิจกรรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 1832