ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนโยธินบำรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนโยธินบำรุง

วันที่: 20 มีนาคม 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนโยธินบำรุง

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนโยธินบำรุง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนโยธินบำรุง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน 

**ภาพกิจกรรม http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/science/index.php?option=md_photo_news&view=show&nid=15592

https://www.facebook.com/sct.nstru/media_set?set=a.841555059248882.1073741974.100001831867885&type=1&pnref=story

        

    

    

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1989