ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ติดต่อ:

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

หมายเลขโทรศัพท์: 075377443
หมายเลขโทรสาร: 075377443
Facebook: https://www.facebook.com/sct.nstru?fref=ts