ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 พ.ค. 59 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ข่าววันที่: 01 มิ.ย. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24-25 การประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ข่าววันที่: 01 มิ.ย. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 พ.ค. 59 โครงการเสริมพลังให้ความรู้นักศึกษาและประชาชน

ข่าววันที่: 24 พ.ค. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 พ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ข่าววันที่: 24 พ.ค. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 พ.ค. 59 Good Bye Senior

ข่าววันที่: 24 พ.ค. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 พ.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าววันที่: 24 พ.ค. 2559
โพสโดย: คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
April 23-24,2016 ENGLISH CAMP 2016 2 Batch

ข่าววันที่: 29 เม.ย. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 เม.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ข่าววันที่: 29 เม.ย. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 เม.ย. 59 กิจกรรมการให้ความรู้สหกิจศึกษา

ข่าววันที่: 29 เม.ย. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 เม.ย. 59 ประชุมอบรมปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

ข่าววันที่: 29 เม.ย. 2559
โพสโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี