ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ
ข่าววันที่ : 12 ก.พ. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเฉพาะทาง Android
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเฉพาะทาง Android
ข่าววันที่ : 11 ม.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
ข่าววันที่ : 23 ธ.ค. 2558
โดย : ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ข่าววันที่ : 13 พ.ย. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศสอบราคาจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ข่าววันที่ : 11 พ.ย. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศสอบราคาจัดจ้างโรงเรียนเพาะชำ จำนวน 1 งาน
ข่าววันที่ : 29 ต.ค. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
ข่าววันที่ : 29 ต.ค. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ชุดทดลองศึกษาเรื่องคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับแรงดึง
ข่าววันที่ : 26 ต.ค. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดสร้างโรงเรือนเพาะชำ จำนวน 1 งาน
ข่าววันที่ : 26 ต.ค. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ข่าววันที่ : 20 ต.ค. 2558
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[1]