ข่าวภาพ/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาชีววิทยา
ข่าววันที่ : 17 ก.ค. 2559
โดย : สาชาวิชาชีววิทยา
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559-2562
ข่าววันที่ : 30 มิ.ย. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559
ข่าววันที่ : 16 มิ.ย. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นฤมล ขุนวีช่วย
ข่าววันที่ : 10 มิ.ย. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม SCT เพื่อน้อง ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอโครงการ
ข่าววันที่ : 08 มิ.ย. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 26 พ.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 26 พ.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงส์ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ข่าววันที่ : 04 เม.ย. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกศศิรินทร์ มหรรณพ ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ข่าววันที่ : 21 มี.ค. 2559
โดย : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ข่าววันที่ : 16 มี.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอล
ข่าววันที่ : 07 มี.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอล
ข่าววันที่ : 03 มี.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีมต้นกล้าทานตะวัน
ข่าววันที่ : 01 มี.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ช่วยเหลือดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
ข่าววันที่ : 15 ก.พ. 2559
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ Template การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ เนื่องในงานราชภัฏวิชาการ 2559
ข่าววันที่ : 06 ก.พ. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัญขีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันการจัดสวนแก้วแบบแห้งและการจัดสวนถาดแบบชื้น
ข่าววันที่ : 03 ก.พ. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บัญชีรายชื่อบทความวิจัย & กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย
ข่าววันที่ : 03 ก.พ. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แจ้งนักวิจัย!!ขอเลื่อนการส่งผลพิจารณาบทความวิจัยงานราชภัฏวิชาการ
ข่าววันที่ : 30 ม.ค. 2559
โดย : คณะะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการจัดสวนแก้วแบบแห้งและการจัดสวนถาดแบบชื้น
ข่าววันที่ : 12 ม.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย งานราชภัฏวิชาการ 2559
ข่าววันที่ : 12 ม.ค. 2559
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[1] 2 3 4