กิจกรรม การทำพิมเสนน้ำ และ การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

จัดกิจกรรม การทำพิมเสนน้ำ และ การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตำบลไชยมนตรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2557  ณ ตำบลไชยมนตรี

ลักษณะของกิจกรรม : ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
ภาพกิจกรรม