กิจกรรมมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

กิจกรรมมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม : ระดับดีมาก

ภาพกิจกรรม