กิจกรรมทำบุญทานไฟ ตักบาตร

กิจกรรมทำบุญทานไฟ ตักบาตรปีใหม่

วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม : ระดับดีมาก

ภาพกิจกรรม