กิจกรรมทำบุญปีใหม่

กิจกรรมทำบุญปีใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม : ระดับดีมาก

ภาพกิจกรรม
     

รูปภาพพิ่มเติม