ร่วมโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ร่วมโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ วัดโคกตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะเคียน ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะของกิจกรรม : เข้าร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชติ ร่วมกับโครงการเทิดทูนสถาบันและโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม