ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลักษณะของกิจกรรม  : ฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนผู้เข้าร่วม   : 212 คน
ผลการประเมิน     : 4.63
ภาพกิจกรรม