ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่: 17 มิถุนายน 2565  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดย นายสินเทา บุญขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และ นำพานดอกไม้ ธูปเทียนไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 210