ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบ เกียรติบัตรให้แก่ ครูเเละนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่: 15 ตุลาคม 2564  

📢 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเเสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

📥 วันนี้ (15 ต.ค. 2564) เวลา 9.00 น. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบ เกียรติบัตรให้แก่ ครูเเละนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

👏ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน เด็กชายปัณณฑัต บุญทอง เด็กชาย พ.โพธิวัฒน์ พัฒนศิริพงศ์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 และ
คุณครูกานตพงศ์ กายแก้ว เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

👉 ณ ห้องประชุมท่อเเก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1791