ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.สินเทา บุญขวัญ วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 9.09 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่าน ผอ.สินเทา บุญขวัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหลาย ๆ โรงเรียน มาร่วมส่งและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ข่าววันที่: 10 ม.ค. 2565
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ ส่งความสุข ใหกับ เด็ก เด็ก นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 10 ม.ค. 2565
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

ข่าววันที่: 15 ธ.ค. 2564
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

ข่าววันที่: 03 ธ.ค. 2564
โพสโดย:
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid19 ในวันเสาร์ ที่ 20 พย. 64 เวลา 9:00 ณ โรงละคร สนามหน้าเมือง

ข่าววันที่: 22 พ.ย. 2564
โพสโดย:
การนำเสนอวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ข่าววันที่: 17 พ.ย. 2564
โพสโดย:
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบ เกียรติบัตรให้แก่ ครูเเละนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

ข่าววันที่: 15 ต.ค. 2564
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 12 ต.ค. 2564
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมท่อเเก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 08 ต.ค. 2564
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ข่าววันที่: 29 ก.ย. 2564
โพสโดย: