ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ อาหารกลางวัน
ข่าววันที่ : 02 ก.ย. 2565
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ อาหารกลางวัน
ข่าววันที่ : 26 ก.ค. 2565
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ อาหารกลางวัน
ข่าววันที่ : 24 มิ.ย. 2565
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ อาหารกลางวัน
ข่าววันที่ : 27 พ.ค. 2565
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ซื้อหนังสือเรียน
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2565
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะเขียนโปรเเกรมวิทยาการคำนวณ
ข่าววันที่ : 10 ม.ค. 2565
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ข่าววันที่ : 27 ธ.ค. 2564
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ครุภัณฑ์ห้องสืบค้นข้อมูล
ข่าววันที่ : 15 ธ.ค. 2564
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ
ข่าววันที่ : 15 ธ.ค. 2564
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ครุภัณฑ์ประจำห้อง 8 กลุ่มสาระ
ข่าววันที่ : 15 ธ.ค. 2564
โดย :
ประกาศราคากลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนดนตรี
ข่าววันที่ : 15 ธ.ค. 2564
โดย :
ประกาศราคากลางหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าววันที่ : 24 เม.ย. 2564
โดย : สำนักงานโรงเรียนสาธิต
ประกาศราคากลางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ข่าววันที่ : 08 เม.ย. 2564
โดย :
ประกาศ เปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ข่าววันที่ : 28 ธ.ค. 2563
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 10 พ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการชุดอุปกรณ์การเรียน
ข่าววันที่ : 20 เม.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 19 เม.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 14 ก.พ. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 02 เม.ย. 2562
โดย :

[1] 2