Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart

วันที่: 07 กุมภาพันธ์ 2562  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อใหม่ (New Media) : การสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย คุณดวงธิดา รักษาแก้ว นักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19 โดยดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

      
      
      
      
      
      
      
      
   
คำสำคัญ: Infographic
เข้าอ่านทั้งหมด: 1744