Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยฯ มรภ.นครฯ ชี้แจงแนวทางระบบสอบ CEFR

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2561  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ จัดชี้แจงแนวทางทำความเข้าใจให้นักศึกษาในกระบวนการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (CEFR) ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์

 

      
      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1740