Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ประกาศรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบตกค้างรหัส 58 ย้อนหลัง)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบตกค้างรหัส 58 ย้อนหลัง)

วันที่: 27 ธันวาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบตกค้างรหัส 58 ย้อนหลัง)

ประกาศรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

(รอบพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ตกค้างรหัส 58 ย้อนหลัง) 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอบรมให้กับนักศึกษาที่ตกค้างการอบรมรหัส 58 ย้อนหลัง (ประกาศครั้งที่ 1) ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้าอบรมในวันเวลาดังกล่าว หากนักศึกษาเข้าอบรมไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ถือว่าอบรมไม่ครบ 80% ไม่ผ่านการอบรม


วันที่อบรม       : 2 - 4 มกราคม 2561
เวลา             : 08.30 - 16.30 น. 
สถานที่อบรม    : ห้อง 1938 ชั้น 3 อาคาร 19

ดาวน์โหลดรายชื่อครั้งที่ 1 : ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายชื่อครั้งที่ 2 : ดาวน์โหลด

 

        หากมีปัญหาปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 19 ชั้น 4 

คำสำคัญ: อบรม exit exam
เข้าอ่านทั้งหมด: 1830