Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
นักศึกษาที่ตกค้างการสอบและการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ตกค้างการสอบและการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
นักศึกษาที่ตกค้างการสอบและการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam

   ขอให้นักศึกษาที่ยังค้างการอบรม และการสอบคอมพิวเตอร์ Exit Exam รหัสนักศึกษา 58 ย้อนหลัง (58,57,56,55,...) ที่ยังสอบไม่ผ่านและไม่ครบ 2 ครั้ง หรือยังไม่ผ่านการอบรม ให้มาแจ้งรายชื่อเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร19  ห้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ด่วน  เพื่อรองรับระบบการสอบที่ได้มาตรฐานในปีการศึกษาถัดไป

คำสำคัญ: Exit Exit
เข้าอ่านทั้งหมด: 1773