Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
รับสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที

วันที่: 19 ตุลาคม 2561  
เผยแพร่ข่าวนี้
รับสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที

โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่  Industry 4.0 ด้วย IT

         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญ ผู้ที่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย  พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง  กระบี่ ภูเก็ต ระนอง พังงา และตรัง สมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหลัก โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ที่จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่ภาคใต้  หรือนักศึกษาที่ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นปีสุดท้าย
 • มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานหลัก ณ สถานประกอบการในเขตจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ได้เป็นระยะเวลา 3  เดือน (ธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562)
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้  และมีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • การถ่ายทอดองค์ความรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
 • พี่เลี้ยงแนะนำการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศในธุรกิจเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติกงานรายเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • กรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษา ค่าตอบแทน 7,000-8,000 บาท
  • กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ค่าตอบแทน 10,000 บาท
 • ใบประกาศเกียรติบัตร  ผู้มีทักษะในการใช้งาน Software for Bussiness ERP by Dip และ Power Bi
การรับสมัคร
 • สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ขยายเวลาจากเดิม 20 ตุลาคม 2561)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

         ระยะที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์และอีเมลล์

         ระยะที่ 2  วันจันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 ผ่านเว็บไซต์และอีเมลล์ [รับสมัครเพิ่มเติม]

สถานที่ปฏิบัติงาน

     พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง  กระบี่ ภูเก็ต ระนอง พังงา และตรัง ขอแจ้งชื่อสถานที่ในภายหลังเนื่องจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำลังรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ

จำนวนที่รับ
 •  95 คน  (1 สถานประกอบการ: 1 คน)
สมัครออนไลน์ได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 075-809888 ต่อ 4208 (เวลาราชการ 08.00 - 16.30 น.) 
 

คำสำคัญ: รับสมัคร
เข้าอ่านทั้งหมด: 1912