Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
กิจกรรมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ประจำปี 2563

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำทาโกะยากิ

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการใช้งาน Adobe Photoshop สำหรับงานประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท พลั๊กแอนด์เพลย์ สมาร์ท จำกัด เข้ามอบ ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน HP Classroom Manager

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หอสมุดกลาง ประชุม OKR ณ ห้องประชุมยันต์ทอง

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ข่าววันที่: 09 ม.ค. 2563
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตกลงความร่วมมือเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับภูมิภาค

ข่าววันที่: 27 พ.ย. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยฯ มรภ.นศ. รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

ข่าววันที่: 27 พ.ย. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เข้ามาศึกษาดูงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 17 ต.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วย Gale e-Book

ข่าววันที่: 17 ต.ค. 2562
โพสโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ