Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
เปิดอบรมฟรีสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2562
ข่าววันที่ : 14 ก.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Data Science With Python
ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2562
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2/2561
ข่าววันที่ : 13 พ.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 59
ข่าววันที่ : 01 มี.ค. 2562
โดย : ศูนย์ภาษา
ตารางสอบวัดระดับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561
ข่าววันที่ : 27 ก.พ. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ
ข่าววันที่ : 28 มี.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2561
ข่าววันที่ : 07 ก.พ. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ข่าววันที่ : 21 ม.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบตกค้างรหัส 58 ย้อนหลัง)
ข่าววันที่ : 27 ธ.ค. 2561
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษาเปิดสอบ TOEIC
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2561
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งรายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
ข่าววันที่ : 29 พ.ย. 2561
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาที่ตกค้างการสอบและการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam
ข่าววันที่ : 21 พ.ย. 2561
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC Click Me Up เคล็ดไม่ลับ จับทุกประเด็น
ข่าววันที่ : 06 พ.ย. 2561
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันอบรมภาษาอังกฤษ EXIT EXAM นักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาที่ตกค้าง
ข่าววันที่ : 06 พ.ย. 2561
โดย : ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “สุดยอดเทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC”
ข่าววันที่ : 04 ต.ค. 2561
โดย : ศูนย์ภาษา
รับสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที
ข่าววันที่ : 19 ต.ค. 2561
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Afternoon Talk with Foreign Teacher ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ
ข่าววันที่ : 26 ก.ย. 2561
โดย : ศูนย์ภาษา
อบรม โครงการสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล
ข่าววันที่ : 03 ส.ค. 2561
โดย : race,หอสมุดกลาง
เปิดระบบประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2560
ข่าววันที่ : 08 พ.ค. 2561
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษาขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ติวเข้ม พิชิตภาษาอังกฤษ Exit Exam หลักสูตร 9 ชั่วโมง
ข่าววันที่ : 19 เม.ย. 2561
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] 2 3 4 5 6 7 8