Online support | Eduroam | Google For Education | NSTRU Passport | ลืมรหัสผ่าน NSTRU Passport
ก- ก+  
  
ข่าวภาพ/กิจกรรม
กำหนดการนัดหมายนักศึกษาตกค้างการสอบและอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ข่าววันที่ : 19 มี.ค. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงวันอบรมการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro
ข่าววันที่ : 13 ก.พ. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2562
ข่าววันที่ : 06 ม.ค. 2563
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 1/2562
ข่าววันที่ : 17 ต.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
นักศึกษารหัส 59 ที่ตกค้างการสอบเพิ่มชื่อเข้าสอบ
ข่าววันที่ : 13 ก.ย. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
คำถามที่พบบ่อยงานพัสดุ
ข่าววันที่ : 11 ก.ย. 2562
โดย : งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าววันที่ : 10 ก.ย. 2562
โดย : งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ข่าววันที่ : 10 ก.ย. 2562
โดย : งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอบรมฟรีสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2562
ข่าววันที่ : 14 ก.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Data Science With Python
ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2562
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2/2561
ข่าววันที่ : 13 พ.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 59
ข่าววันที่ : 01 มี.ค. 2562
โดย : ศูนย์ภาษา
ตารางสอบวัดระดับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2561
ข่าววันที่ : 27 ก.พ. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกสำหรับองค์กรอย่างมืออาชีพ
ข่าววันที่ : 28 มี.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2/2561
ข่าววันที่ : 07 ก.พ. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ข่าววันที่ : 21 ม.ค. 2562
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่ออบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (รอบตกค้างรหัส 58 ย้อนหลัง)
ข่าววันที่ : 27 ธ.ค. 2561
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษาเปิดสอบ TOEIC
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2561
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งรายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
ข่าววันที่ : 29 พ.ย. 2561
โดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาที่ตกค้างการสอบและการอบรมคอมพิวเตอร์ Exit Exam
ข่าววันที่ : 21 พ.ย. 2561
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์

[1] 2 3 4 5 6 7 8