ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2562  

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงการทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 263