งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
วินัย

การกระทำที่เป็นการไม่รักษาเกียรติและชื่อเสียงขององค์กร   คลิกเพื่อดาวน์โหลด