งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ อ.3782/2558

คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ อ.3733/2558

คำพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต คดีหมายเลขแดงที่ 6564/2558


คำพิพากษาดังกล่าวตัดสินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560