งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
 
  
ข่าวกิจกรรม

ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่เพื่มดาวน์โหลด

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด