แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

วันที่: 31 พฤษภาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1833