ข่าวกิจกรรม

การรณรงค์ประหยัดพลังงานในสำนักงาน

วันที่: 21 มีนาคม 2557  

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์กระประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งป้ายรณรงค์ สร้างความรู้ในการประหยัดพลังงานในสำนักงาน  การใช้อุกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรถึงจะประหยัดพลังงาน

 

      
     
คำสำคัญ: รณรงค์ประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย,ราชภัฏนคร รณรงค์ประหยัดพลังงาน
เข้าอ่านทั้งหมด: 1849