ติดต่อเรา
คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ติดต่อ:

1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร 075-392040 แฟ็กซ์ 075-377440