ข่าวกิจกรรม

ประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 มกราคม 2563

วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563  

วันที่ 28 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม โดยมีประธานและตัวแทนประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
ชมภาพเพิ่มเติม 👍

https://www.facebook.com/pg/nstru.graduate/photos/?tab=album&album_id=190504689017474


 
คำสำคัญ: ประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าอ่านทั้งหมด: 395