ข่าวกิจกรรม

การประชุมสัมมนาด้านวิชาการและวิจัย "การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา" วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

วันที่: 08 สิงหาคม 2562  

การประชุมสัมมนาด้านวิชาการและวิจัย เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา"
วิทยากรบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่ง ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 83