ข่าวกิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเกษตรชุมชน วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

วันที่: 08 สิงหาคม 2562  

จัดวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเกษตรชุมชน วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด https://www.nstru.ac.th/th/news/view/2181/

 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 92