ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

วันที่: 08 สิงหาคม 2562  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562 ณ ห้อง 924 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 36