ข่าวกิจกรรม

การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน ในสัปดาห์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562

วันที่: 19 มีนาคม 2562  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน ในสัปดาห์ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562 ณ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

      
      
      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1764